LOPD / LSSICE

"Si l'home fracassa a conciliar la justícia i la llibertat, fracassa en tot" (Albert Camus).

Adaptació i Auditoria LOPD

Realitzem l'adaptació de la seva empresa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant la legitimació de les seves dades, la revisió de la implantació a nivell jurídic de les Mesures de Seguretat contemplades al RD 994/99 (incloent la realització del document de seguretat obligatori), la legalització dels seus fitxers (revisió, declaració, actualització o supressió dels fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades), i la revisió de les mesures tècniques de seguretat.

Així mateix realitzem l'auditoria LOPD consistent en la revisió de la mesures dutes a terme, una auditoria tècnica i un informe d'auditoria, on es presenten aquells resultats, excepcions, etc. que s'han trobat durant els processos anteriors.

Adaptació i Auditoria LSSICE

Realitzem l'adaptació de la seva empresa a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic mitjançant la revisió i adequació dels contractes en el marc de limitació de responsabilitat, l'adequació de l'operativa de contractació i avís legal on-line , l'adequació de les comunicacions comercials i l'estudi de la cruïlla de la LOPD amb la LSSICE.

Realitzem també l'Auditoria LSSICE, consistent en la revisió de la mesures dutes a terme, una auditoria tècnica i un informe d'auditoria, on es presenten aquells resultats, excepcions, etc. que s'han trobat durant els processos anteriors.