QUI SOM

"L'ordinador no és una màquina intel·ligent que ajuda a gent estúpida, de fet, és una estúpida màquina que funciona només en mans de gent intel·ligent" (Umberto Eco).

Cultura d'Empresa

Els Principals Valors que defineixen la nostra cultura d'empresa són el Compromís amb els clients (més que una relació comercial el que establim són vincles de confiança amb els nostres clients), la Creativitat (el valor està en les idees i en la capacitat de implementar-les), l'Honestedat (som sincers amb nosaltres mateixos i amb els nostres clients), l'Atenció a la Qualitat (som perfeccionistes i prestem molta atenció a tots els detalls dels projectes que realitzem) i l'Aprenentatge Continu (cada projecte és un repte en què aprenem alguna cosa nova, la contínua comunicació amb els nostres clients fa emergir solucions creatives i innovadores).

Metodologia de Treball

En el moment d'emprendre un nou projecte, dividim la nostra feina en cinc fases principals:

  • Brainstorming o Diagnòstic. És una fase prèvia comuna en tots els projectes en què es produeix una "tempesta d'idees" per generar un guió de desenvolupament del projecte i dels seus objectius. En aquesta fase, s'estudia de forma conjunta amb el client totes les característiques del projecte i la seva problemàtica, sense perdre mai de vista els objectius desitjats.
  • Anàlisi. El nostre equip de treball analitza totes les opcions possibles per oferir i recomana la millor solució per al projecte del client.
  • Proposta. Es realitzarà una proposta de solució i / o millores en la qual es defineix la solució que es recomana implantar, amb presentació d'oferta escrita en la qual s'efectua una estimació en temps i costos juntament amb una descripció detallada del projecte.
  • Implantació. Posada en marxa i desenvolupament final mitjanēant un estret i constant seguiment per part de tot el personal implicat per a la vigilància del compliment de terminis i objectius.
  • Seguiment. Basem la nostra metodologia en una contínua relació amb el client. No considerem finalitzats els nostres serveis fins a la seva completa satisfacció.